Thai English

กด Like วัดอโศการาม สมุทรปราการ

กด Like ลูกศิษย์ท่านพ่อลี ธัมมธโร วัดอโศการาม

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
๖๒ ปี ศาลาหลวงพ่อทรงธรรม ตอบแทนคุณหลวงปู่ครูอาจารย์ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ 76
หลวงตาสมหมาย อตฺตมโน ณ ศาลาหลวงพ่อทรงธรรม ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๑ 53
ครูบาแจ๋ว ณ ศาลาหลวงพ่อทรงธรรม ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑ 48
พุทธาภิเษก เนื่องในวาระ ๒ ปีแห่งการละสังขารของหลวงปู่ทอง ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ 41
บวชชี พราหมณี เทศกาลมาฆบูชา ๒๕๖๑ ณ วัดอโศการาม 73
วันมาฆบูชา ๒๕๖๑ ณ วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ 42
หลวงปู่คำสด อรุโณ แห่งวัดป่าบ้านเพิ่ม ณ ศาลาหลวงพ่อทรงธรรม ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 22
พระอ.สามดง จนฺทโชโต ณ ศาลาหลวงพ่อทรงธรรม ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 33
ชาตกาล ๑๑๒ ปี ท่านพ่อลี ธมฺมธโร ณ วัดอโศการาม ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ 37
พระอาจารย์วิวัฒน์ ยโสธโร ณ ศาลาหลวงพ่อทรงธรรม ๒๘ มกราคม ๒๕๖๑ 32