#โคลนเกิดจากน้ำ น้ำนั่นแหละล้างโคลนได้ ทุกข์เกิดจากใจ ก็ใช้ใจนั่นแหละ ล้างทุกข์ ...... หลวงปู่บุญกู้ อนุวฑฺฒโน

#อายุวัฒนมงคล ๙๓ ปี พระราชมงคลวชิรานุวัฒน์ (หลวงปู่บุญกู้ อนุวฑฺฒโน) ประธานสงฆ์วัดอโศการาม ระหว่างวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ - วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

#กำหนดการมีดังนี้
* วันอาทิตย์ที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕
- ๒๐.๐๐ น. สวดมนต์ค่ำ
- ๒๐.๓๐ น. เป็นต้นไป หลวงปู่ครูอาจารย์ แสดงพระธรรมเทศนา ๕ กัณฑ์ ถือปฏิบัติเนสัชชิก ภาวนาตลอดคืนหลังไม่แตะพื้นยันอรุณรุ่ง

* วันจันทร์ที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕
- ๐๗.๑๕ น. หลวงปู่บุญกู้ อนุวฑฺฒโน เป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหาร พระภิกษุ สามเณร ทั้งวัด (หอฉัน ณ วิหารสุทธิธรรมรังสี)
- ๐๗.๓๐ น. หลวงปู่ครูอาจารย์ ๙๔ รูป เจริญพุทธมนต์, ฉันเช้า (ฉันในบาตร) ณ พระธุตังคเจดีย์, ถวายจตุปัจจัยและเครื่องไทยธรรม, สัมโมทนียกถา, คณะสงฆ์อนุโมทนาให้พร เป็นเสร็จพิธี.

#ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายจตุปัจจัย เครื่องไทยธรรม สามารถโอนปัจจัยร่วมบุญได้ที่ ธ.กรุงไทย ชื่อบัญชี วัดอโศการาม บัญชีเลขที่ 215-1-10705-1

#สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ อุบาสิกาสานิตย์ พุ่มพวง 081-207-3914 หรือ สำนักงานวัดอโศการาม 081-148-9285

IMG_6603.jpg

ท่านพ่อลี สอนว่า .....
"การรักอีกอย่างหนึ่งเรียกว่า เมตตาตัว คือหมั่นประกอบบุญกุศลและคุณงามความดีให้มีขึ้นในตน 
ขณะใดที่จะเกิดประโยชน์จาก ตา หู จมูก ปาก มือ เท้า ฯลฯ ของตนเองแล้ว ก็ไม่ยอมปล่อยโอกาสให้เสียไป มือของเราที่จะให้ทานก็ไม่ถูกตัด ตาที่จะได้พบเห็นของดีๆ ก็ไม่ถูกปิดมิด เราก็จะได้รับผลรายได้อันดีจากตัวของเราอย่างเต็มที่ 
อย่างนี้เรียกว่า เมตตาตัว เป็นการรักที่ถูกทาง ผู้นั้นจะมีแต่ความสุข"