ข่าวสาร

พรุ่งนี้วันอาทิตย์ที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๕ .... พระอาจารย์สุธรรม สุธมฺโม วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี แสดงธรรม ณ ศาลาหลวงพ่อทรงธรรม วัดอโศการาม เริ่มเวลา ๑๓.๐๐ น. . "การปล่อยตัว ไม่ใช่ของดี อย่าพากันปล่อยนะ ให้ยับยั้งตลอด ถ้ามันจะไปทางชั่วยับยั้งเอาไว้ห้ามเอาไว้ จากนั้นก็ไสเข้าสู่ความดี มันไม่อยากทำก็ทำ นี่ชื่อว่าฝืนกัน เพื่อความดี" ... หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน . *** วันอาทิตย์ที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๕ ... *พระอาจารย์สุธรรม สุธมฺโม วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี ...... ท่านเมตตามาเป็นองค์แสดงธรรมภาคปฏิบัติ ณ ศาลาหลวงพ่อทรงธรรม วัดอโศการาม วันอาทิตย์นี้เริ่มแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. ข้อปฏิบัติของผู้ที่ต้องการเข้าปฏิบัติธรรม มีดังนี้ ๑.สวมหน้ากากอนามัย ๒.ทำความสะอาด (ล้างมือให้สะอาด) ก่อนเข้าศาลาหลวงพ่อทรงธรรม โดย ทางคณะปฏิบัติได้จัดเตรียมเจลล้างมือไว้ให้ ๓.สำรวจตัวเองถ้ามีไข้ ให้งดมาที่วัดอโศการาม ๔.รักษาระยะห่าง ๑ - ๒ เมตร วัดอโศการาม ขออนุโมทนาและขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ

ประกาศวัดอโศการาม วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เชิญสัญญาบัติ พัดยศ และผ้าไตร ถวายแด่ พระราชมงคลวชิรานันท์ (สนั่น จิณฺณธมฺโม) ในวันอังคารที่ ๒๖ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕ (แรม ๑๓ ค่ำ เดือน ๘ ปีขาล) เวลา ๑๕.๓๐ น ณ กุฏิพระญาณวิศิษฎ์ (ปากซอย ๒) วัดอโศการาม ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

ขอเชิญร่วมฟังธรรม ท่านครูบาแจ๋ว พระอาจารย์พวงพิด ธมฺมธโร ณ ศาลาทรงธรรม “สังขารทั้งหลายเป็นทุกข์ ความไม่รู้สังขารทั้งหลายเป็นสมุทัย ความรู้เท่าทันสังขารเป็นนิโรธ ปัญญาผู้รู้เท่าทันสังขาร และเป็นผู้ดับสังขารนี้ได้เป็นมรรคด้วยเหตุนี้จึงว่าบัญญัติลงไว้ที่ใจ ทุกข์ก็ใจ สมุทัยก็ใจ นิโรธก็ใจ มรรคก็ใจ” หลวงปู่จาม มหาปุญฺโญ วันอาทิตย์ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ท่านครูบาแจ๋ว พระอาจารย์พวงพิด ธมฺมธโร วัดป่าวิเวกวัฒนาราม จ.มุกดาหาร ท่านเมตตามาเป็นองค์แสดงธรรมภาคปฏิบัติ ณ ศาลาหลวงพ่อทรงธรรม วัดอโศการาม เริ่มแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. ข้อปฏิบัติของผู้ที่ต้องการเข้าปฏิบัติธรรม มีดังนี้ ๑.สวมหน้ากากอนามัย ๒.ทำความสะอาด (ล้างมือให้สะอาด) ก่อนเข้าศาลาหลวงพ่อทรงธรรม โดย ทางคณะปฏิบัติได้จัดเตรียมเจลล้างมือไว้ให้ ๓.สำรวจตัวเองถ้ามีไข้ ให้งดมาที่วัดอโศการาม ๔.รักษาระยะห่าง ๑ - ๒ เมตร

ขอเชิญร่วมฟังธรรม หลวงตาสามเรือน ปุญฺเญสโก ณ ศาลาทรงธรรม ท่านพ่อลี สอนว่า ... “สัจจะ จริงใจ กตัญญู รู้คุณ มั่นคง ไม่คดโกง ซื่อสัตย์ ธรรมของฆราวาสพึงรักษา ๘ คำนี้ได้ อยู่ที่ไหนก็เจริญ รักษาไม่ได้จะเป็นกรรมชั่วติดในใจเจ้าของผู้กระทำ และจะตามติดตัวผู้กระทำ เปรียบเสมือนเงาตามตัว เปรียบเสมือนกระจกเงาเมื่อส่องดู ก็จะพบเห็นสิ่งที่กระทำลงไปอยู่ตลอดเวลา สุดท้าย สิ่งที่ได้ทำลงไปจะย้อนมาหาตัวเจ้าของเอง” พรุ่งนี้วันอาทิตย์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕ หลวงตาสามเรือน ปุญฺเญสโก เจ้าอาวาสวัดอโศการาม จ.สมุทรรปราการ ท่านเมตตามาเป็นองค์แสดงธรรมภาคปฏิบัติ ณ ศาลาหลวงพ่อทรงธรรม วัดอโศการาม เริ่มเวลา ๑๓.๐๐ น. ข้อปฏิบัติของผู้ที่ต้องการเข้าปฏิบัติธรรม มีดังนี้ ๑.สวมหน้ากากอนามัย ๒.ทำความสะอาด (ล้างมือให้สะอาด) ก่อนเข้าศาลาหลวงพ่อทรงธรรม โดย ทางคณะปฏิบัติได้จัดเตรียมเจลล้างมือไว้ให้ ๓.สำรวจตัวเองถ้ามีไข้ ให้งดมาที่วัดอโศการาม ๔.รักษาระยะห่าง ๑ - ๒ เมตร

ขอเชิญร่วมฟังธรรม หลวงตาศิริ อินทสิริ 26.มิ.ย 65 ณ ศาลาทรงธรรม “ถ้ารู้แล้วไปอุปาทานไปยึด ไปถือเอาก็เรียกว่า รู้หลง ถ้ารู้แล้วไม่ยึดไม่ถือ ก็เรียกว่ารู้แล้วดับ จึงว่ารู้จริง” วันอาทิตย์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ หลวงตาศิริ อินทสิริ วัดถ้ำผาแดงผานิมิต จ.ขอนแก่น ท่านเมตตามาเป็นองค์แสดงธรรมภาคปฏิบัติ ณ ศาลาหลวงพ่อทรงธรรม วัดอโศการาม เริ่มแต่เวลา ๑๓.๐๐ น ข้อปฏิบัติของผู้ที่ต้องการเข้าปฏิบัติธรรม มีดังนี้ ๑.สวมหน้ากากอนามัย ๒.ทำความสะอาด (ล้างมือให้สะอาด) ก่อนเข้าศาลาหลวงพ่อทรงธรรม โดย ทางคณะปฏิบัติได้จัดเตรียมเจลล้างมือไว้ให้ ๓.สำรวจตัวเองถ้ามีไข้ ให้งดมาที่วัดอโศการาม ๔.รักษาระยะห่าง ๑ - ๒ เมตร

ขอเชิญชวนร่วมบุญถมดิน เพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับภาวนา และเดินจงกรม 289524078_7668212706585217_551898395419280574_n.jpg วัดวังทองธัมมธโร ซึ่งเป็นสาขาวัดอโศการาม ตั้งอยู่ ต.กกแรต อ.กงไกรลาส จ.สุโขทัย ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมบุญถมดิน (คันละ ๓๐๐ บาท ใช้ ๔๐๐ คัน) เพื่อทำที่สำหรับภาวนา และเดินจงกรม เนื่องจากพื้นที่กว่า ๒ ไร่ ที่ได้ทำการปลูกต้นอโศก, ต้นพิกุล, ต้นอินทนิล บัดนี้ ต้นไม้เหล่านี้ได้เจริญเติบโต มีความสูงกว่า ๔ เมตร ทางวัดฯ มีความประสงค์จะทำสถานที่นี้ให้เป็นสถานที่สำหรับการภาวนาเดินจงกรม แต่เนื่องด้วยมีอยู่ในที่ต่ำ มีน้ำท่วมขังตลอดปี จึงต้องมีการถมดินให้สูงขึ้น โดยการถมดินนั้น ต้องใช้จำนวนมากถึง ๔๐๐ คัน (รถ ๖ ล้อ1) จึงขอเชิญชวนพุทธศานิกชนทุกท่านร่วมบุญเป็นเจ้าภาพถมดิน คันละ ๓๐๐ บาท ใช้ทั้งหมด ๔๐๐ คัน เพื่อให้ทางวัดฯ ได้ใช้พื้นที่บริเวณนี้สำหรับการเดินจงกรม และภาวนา สามารถร่วมบุญนี้ได้ โดยการโอนปัจจัยเข้าบัญชี ธนาคารออมสิน สาขากงไกรลาส บัญชีเลขที่ 020367092663 ชื่อบัญชี พระเผียน มีสุข สอบถามเพิ่มเติมที่ 081-148-9285

ขอเชิญร่วมฟังธรรมหลวงพ่อเบา โอภาโส ณ ศาลาทรงธรรม 288546820_7639228819483606_6410144090907703646_n.jpg “ฉะนั้นพุทธบริษัททั้งหลาย จงอย่าได้ประมาทในชีวิตของตน เพราะเราไม่รู้ว่าความตายนั้นจะมาถึงตัวเราเมื่อไร ไม่มีผู้ใดพยากรณ์ได้ถูก เราพยากรณ์ได้แต่วันเกิด อันบิดามารดาเป็นผู้บอกให้เท่านั้นฉะนั้น จึงขอรีบสร้างคุณงามความดีของตน ให้เกิดขึ้นในทวารทั้ง ๓ เสีย คือว่า กายทวาร วจีทวาร และมโนทวาร จะทำจะพูดจะคิดสิ่งใด ก็จง ทำ พูด คิด แต่ในทางที่จะเป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นเถิด” หลวงปู่กงมา จิรปุญฺโญ วันอาทิตย์ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ หลวงพ่อเบา โอภาโส วัดป่ากิตติพรพุทธาราม จ.นครพนม ท่านเมตตามาเป็นองค์แสดงธรรมภาคปฏิบัติ ณ ศาลาหลวงพ่อทรงธรรม วัดอโศการาม เริ่มแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. ข้อปฏิบัติของผู้ที่ต้องการเข้าปฏิบัติธรรม มีดังนี้ ๑.สวมหน้ากากอนามัย ๒.ทำความสะอาด (ล้างมือให้สะอาด) ก่อนเข้าศาลาหลวงพ่อทรงธรรม โดย ทางคณะปฏิบัติได้จัดเตรียมเจลล้างมือไว้ให้ ๓.สำรวจตัวเองถ้ามีไข้ ให้งดมาที่วัดอโศการาม ๔.รักษาระยะห่าง ๑ - ๒ เมตร