IMG_6156.JPG

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

วัดอโศการาม

Wat Asokaram

จังหวัดสมุทรปราการ, Samut Prakan

ข่าวจากทางวัด

#ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าไตรกองกฐินกองหลัก ๑๐๐,๐๐๐ บาท ทางวัดอโศการาม จะมอบท่านพ่อลี ธมฺมธโร ปางสมาธิ ใต้ฐานบรรจุเกศาท่านพ่อลี เศษอังสะและผ้าเช็ดหมากของท่านพ่อลี เนื้อโลหะปิด

ทองคำแท้ ขนาดหน้าตัก ๗" เป็นของมงคลที่ระลึก (มีจำนวนจำกัด) + ขึ้นถวายผ้าองค์กฐิน

#ประกาศวัดอโศการาม_เรื่องงานทอดกฐินสามัคคีประจำปี ๒๕๖๕

วัดอโศการาม จังหวัดสมุทรปราการ ขอแจ้งกำหนดการทอดกฐินสามัคคีประจำปี ๒๕๖๕ ซึ่งปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ ตรงกับวันแรม ๕ ค่ำ เดือน ๑๑ เริ่มเวลา ๑๒.๐๐ น.

#วัตถุประสงค์

๑.เพื่ออุปถัมภ์พระภิกษุสงฆ์ ซึ่งอยู่จำพรรษา ให้ได้รับประโยชน์ตามพุทธานุญาต

๒.เพื่อรักษาประเพณีอันดีงาม

๓.เพื่ออนุเคราะห์ให้พุทธศาสนิกชน ได้บำเพ็ญกุศลตามกาลทาน

๔.เพื่อนำไปบูรณะเสนาสนะที่ชำรุดทรุดโทรม และชำระค่าที่ดินแปลงใหม่ที่ได้ซื้อเพิ่มเติมบริเวณด้านหลังของคณะเหนือ

#ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าไตรกองกฐินกองหลัก ๑๐๐,๐๐๐ บาท ทางวัดอโศการาม จะมอบท่านพ่อลี ธมฺมธโร ปางสมาธิ ใต้ฐานบรรจุเกศาท่านพ่อลี เศษอังสะและผ้าเช็ดหมากของท่านพ่อลี เนื้อโลหะปิดทองคำแท้ ขนาดหน้าตัก ๗" เป็นของมงคลที่ระลึก (มีจำนวนจำกัด) + ขึ้นถวายผ้าองค์กฐิน

#ร่วมบุญกฐิน ๕๐,๐๐๐ บาท ทางวัดฯ จะเหรียญเสมาเลี่ยมกรอบทองคำ สร้างแต่ปี ๒๕๐๓ (เหรียญในตำนานวัดอโศการาม สร้างโดยท่านพ่อลี) เป็นของที่ระลึก

#ร่วมบุญกฐิน ๒๕,๐๐๐ บาท ทางวัดฯ จะมอบพระใบโพธิ์ใหญ่ท่านพ่อลี ธมฺมธโร เลี่ยมกรอบทองคำ

(สร้างแต่ปี ๒๕๐๐ งาน ๒๕ พุทธศตวรรษ โดยท่านพ่อลี) เป็นของที่ระลึก

#ร่วมบุญกฐิน ๒๐,๐๐๐ บาท ทางวัดฯ จะมอบพระพุทธสุทธิธรรมรังสี เนื้อโลหะปิดทองคำเปลว

ขนาดหน้าตัก ๙ เป็นของมงคลที่ระลึก (มีจำนวนจำกัด)

#ร่วมบุญกฐิน ๑๐,๐๐๐ บาท ทางวัดฯ จะมอบพระใบโพธิ์เล็กท่านพ่อลี ธมฺมธโร เลี่ยมกรอบเงิน

(สร้างแต่ปี ๒๕๐๐ งาน ๒๕ พุทธศตวรรษ โดยท่านพ่อลี) เป็นของที่ระลึก

#ร่วมบุญกฐิน ๑๐,๐๐๐ บาท ทางวัดฯ จะมอบพระพุทธสุทธิธรรมรังสี เนื้อโลหะรมดำ ขนาดหน้าตัก

๙ เป็นของมงคลที่ระลึก (มีจำนวนจำกัด)

#ร่วมบุญกฐิน ๗,๐๐๐ บาท ทางวัดฯ จะมอบหลวงพ่อเศียร เนื้อโลหะทำสีเหมือนองค์จริง หน้าตัก ๗"

ใต้ฐานบรรจุเกศาท่านพ่อลี เป็นของที่ระลึก

#ร่วมบุญกฐิน ๓,๕๐๐ บาท ทางวัดฯ จะมอบล็อคเกตท่านพ่อลี ด้านหลังบรรจุเศษอังสะของท่านพ่อลี เป็นของมงคลที่ระลึก (มีจำนวนจำกัด)

#ร่วมบุญ ๒,๐๐๐ บาท ทางวัดฯ จะมอบท่านพ่อลี ธมฺมธโร พระอริยเจ้าผู้มีพลังจิตแก่กล้าและหนังสือพระธุตังคเจดีย์ เจดีย์แห่งพระอรหันต์ ซึ่งเป็นหนังสือทรงคุณค่าแก่การสะสมเป็นของที่ระลึก โดยหนังสือท่านพ่อลีนั้น มีความหนา ๔๙๘ หน้า, ส่วนหนังสือพระธุตังคเจดีย์นั้น มีความหนา ๓๒๐ หน้า โดยหนังสือทั้ง

๒ เล่มนั้น พิมพ์ ๔ สี ทุกหน้า (รวมค่าจัดส่งแล้ว)หรือร่วมบุญตามกำลังศรัทธา

กำหนดการ

- เวลา ๐๗.๐๐ น. ร่วมทำบุญตักบาตร

- เวลา ๐๙.๑๕ น. ทำวัตรเช้า

- เวลา ๑๒.๐๐ น. แสดงพระธรรมเทศนา อานิสงส์ของการทอดกฐิน

- เวลา ๑๒.๓๐ น. ถวายองค์กฐิน, พระสงฆ์อนุโมทนา เป็นเสร็จพิธี

สามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีนี้ได้ที่จุดร่วมบุญวัดอโศการาม หรือโอนบัญชี ธ.กสิกรไทย สาขาบางเมฆขาว ชื่อ วัดอโศการาม บัญชีเลขที่ 017-3-39513-2

สอบถามเพิ่มเติมและรับของที่ระลึกพร้อมใบอนุโมทนาได้ที่

081-148-9285 หรือ LINE ID @014ynqoi ชื่อ ลูกศิษย์ท่านพ่อลี

เปิดประตูสู่เส้นทางธรรมที่วัดอโศการาม

25106_edited.jpg

เกี่ยวกับวัดอโศการาม

เยี่ยมชมและทำความรู้จักกับ
วัดอโศการาม เพื่อเป็นสิริมงคงให้แก่ชีวิต

IMG_9148_edited.jpg

ทำบุญร่วมกับวัดอโศการาม

ร่วมทำบุญบริจาคปัจจัยร่วมกับ
ทางวัดผ่านทางช่องทางออนไลน์

ขอเชิญร่วมฟังธรรม

310123296_465830732249548_5789280151458607048_n.jpg
Asokaram Channel      อโศการาม ชาแนล

Asokaram Channel อโศการาม ชาแนล

ดูตอนนี้