top of page
IMG_2206_edited.jpg

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

วัดอโศการาม

Wat Asokaram

จังหวัดสมุทรปราการ, Samut Prakan

บวชชี_บวชเนกขัมมะ วาระเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๕ เมษายน ๒๕๖๖.jpg
วัดอโศการามขอเชิญทุกท่านร่วมบุญเป็นเจ้าภาพห้องน้ำ (ห้องสุขา).jpg

เปิดประตูสู่เส้นทางธรรมที่วัดอโศการาม

25106_edited.jpg

เกี่ยวกับวัดอโศการาม

เยี่ยมชมและทำความรู้จักกับ
วัดอโศการาม เพื่อเป็นสิริมงคงให้แก่ชีวิต

IMG_9148_edited.jpg

ทำบุญร่วมกับวัดอโศการาม

ร่วมทำบุญบริจาคปัจจัยร่วมกับ
ทางวัดผ่านทางช่องทางออนไลน์

ขอเชิญร่วมฟังธรรม

พระอาจารย์สุบรรณ์ สิริธโร วัดถ้ำผาเกิ้ง จ.ขอนแก่น.jpg

เส้นทางธรรมวัดอโศการามออนไลน์

bipho asokaram

bipho asokaram

ดูตอนนี้